Bảng giá

 • Phí
 • Số bài đăng/ tháng
 • Thời gian hiển thị
 • Đăng kèm hỉnh ảnh
 • Hiển thị email
 • Tiêu đề " Đặc Biệt"
 • Hiển thị chi tiết Người Bán
 • Hiển thị Danh sách Đại lý
 • Được xếp hạng
 • Chỉnh sửa bài
Cá nhân
Miễn phí
 • Số bài đăng/ tháng
  10
 • Thời gian hiển thị
  60 ngày
 • Đăng kèm hỉnh ảnh
  5
 • Hiển thị email
 • Tiêu đề " Đặc Biệt"
 • Hiển thị chi tiết Người Bán
 • Hiển thị Danh sách Đại lý
 • Được xếp hạng
 • Chỉnh sửa bài
Đại lý
Đại lý/ Salon
 • 100.000 đ/ tháng
 • 1.000.000 đ/năm
 • Số bài đăng/tháng
  45
 • Thời gian hiển thị
  Unlimited
 • Đăng kèm hỉnh ảnh
  10
 • Hiển thị email
 • Tiêu đề " Đặc Biệt"
  10
 • Hiển thị chi tiết Người Bán
 • Hiển thị Danh sách Đại lý
 • Được xếp hạng
 • Chỉnh sửa bài
Khuyên dùng
VIP
VIP
 • 150.000 đ/ tháng
 • 1.500.000đ/ năm
 • Số bài đăng/ tháng
  60
 • Thời gian hiển thị
  Unlimited
 • Đăng kèm hỉnh ảnh
  12
 • Hiển thị email
 • Tiêu đề " Đặc Biệt"
  20
 • Hiển thị chi tiết Người Bán
 • Hiển thị Danh sách Đại lý
 • Được xếp hạng
 • Chỉnh sửa bài

Hiển thị tất cả 4 kết quả