Listing Title
Listing Item Details
bước 1
Tình trạng*
Kiểu loại*
Hãng*
Tên thuyền*
ODO
Tên Động cơ
Nhiên liệu
Công suất
Giá bán
Số người
Số phòng
Chiều dài
Đăng ký
Listing item Location
Vị trí
Vĩ độ
Kinh độ
Chọn Tính Năng Chiếc Xe
bước 2
Tiện nghi
An toàn
Giải trí
Khác
Tải lên ảnh
bước 3
Thêm Video
bước 4
Nếu bạn không có video tiện, đừng lo lắng. Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa chúng, sau khi anh hoàn thành quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng "Quản lý quảng Cáo" trang.
Nhập Ghi chú Người Bán
bước 5
Đặt Giá Chào Bán Của Bạn
bước 6
Giá* (đ)
Chọn kế hoạch
bước 7

Please, log in to view your available plans

Đăng Ký