Điều khoản và Điều kiện

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1646625379881{margin-bottom: 50px !important;}”]ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ WWW.AUTOMARKET.VN

Tuyên bố và xác nhận hiệu lực

Bằng việc sử dụng dịch vụ hay tạo tài khoản tại website www.automarket.vn, người dùng chấp nhận không hủy ngang và đồng ý với quy chế hoạt động của AUTOMARKET, những điều khoản dịch vụ này, bao gồm những điều khoản, điều kiện, và chính sách bổ sung được dẫn chiếu theo đây và/hoặc có liên quan.

Nếu người dùng không đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, người dùng không sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào website www.automarket.vn.

Nếu người dùng là người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự theo quy định Pháp Luật, người dùng cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp thuận từ Cha, Mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng để mở tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ. Cha, Mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người dùng cần hỗ trợ để người dùng hiểu rõ hoặc thay mặt người dùng chấp nhận những điều khoản trong thỏa thuận dịch vụ này.

Nếu người dùng chưa chắc chắc về độ tuổi cũng như năng lực hành vi dân sự của mình hoặc chưa hiểu rõ các điều khoản này, cũng như quy định Pháp Luật có liên quan áp dụng cho độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng không tạo hoăc sử dụng tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ cho đến khi nhận được sự giúp đỡ từ Cha, Mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Nếu Cha, Mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự, quý vị cần hỗ trợ để người giám hộ hiểu rõ hoặc đại diện người được giám hộ chấp nhận các điều khoản dịch vụ này và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình sử dụng tài khoản hoặc các dịch vụ của AUTOMARKET mà không phân biệt tài khoản đã hoặc sẽ được tạo lập.

 1. Giới thiệu

1.1. Sàn AUTOMARKET là sàn giao dịch thương mại điện tử di động do Công ty cổ phần đầu tư công nghệ An Đô xây dựng, phát triển và vận hành, hoạt động tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Công ty cổ phần đầu tư công nghệ An Đô là người toàn quyền sở hữu hợp pháp và duy nhất đối với Sàn AUTOMARKET theo quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

1.2. Công ty cổ phần đầu tư công nghệ An Đô cũng là đơn vị duy nhất sở hữu toàn bộ các thông tin, dữ liệu thu nhận được mà người bán hàng, khách hàng đã cung cấp, chấp thuận cho phép thu thập bằng việc đăng tải lên trên Sàn AUTOMARKET và/hoặc đồng ý với Chính sách bảo mật. Tất cả các tài sản thương mại, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền, các tệp tin và dữ liệu điện tử, …do AUTOMARKET tạo ra, nhận được thông qua sự cho phép của các bên liên quan,…đều thuộc quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt của AUTOMARKET.

1.3. Chỉ có AUTOMARKET và các bên cấp li-xăng cho AUTOMARKET mới được quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đối với phần mềm và/hoặc ứng dụng và theo nghĩa rộng hơn là dịch vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến dịch vụ. Điều khoản dịch vụ này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho người bán hàng/đối tác bán hàng bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng, hoặc bất kỳ quyển sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của OKKE và/hoặc các bên cấp li-xăng cho AUTOMARKET. Tên công ty, logo, dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng là các nhãn hiệu của AUTOMARKET và người bán /đối tác bán hàng không được trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng.

1.4. Người bán /Đối tác bán hàng/ Đại lý/ Cửa hàng đối tác đồng ý chỉ định AUTOMARKET cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử để thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán hàng hóa của mình và đồng ý tuân thủ toàn bộ nội dung thỏa thuận giữa các Bên. Automarket.vn cung cấp dịch vụ cho người bán hàng/đối tác bán hàng/Đối tác bán hàng phù hợp với các nội dung thỏa thuận giữa hai bên và quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử.

1.5. Sàn AUTOMARKET hỗ trợ Người bán và Khách hàng tự do thỏa thuận, giao kết hợp đồng, tự do giao dịch và thực hiện giao dịch, cũng như trách nhiệm của mỗi bên đã xác lập.

1.6. Người bán trên Sàn giao dịch điện tử AUTOMARKET hiểu rõ và biết mình cần phải tuân thủ các nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý trước pháp luật và hợp đồng, cam kết đối với Người bán, trách nhiệm đối với sản phẩm, hàng hóa của mình khi hoạt động trên Sàn AUTOMARKET.

 1. Định nghĩa và giải thích thuật ngữ

Trong hoàn cảnh và ngữ cảnh của Điều khoản dịch vụ này, các từ ngữ và thuật ngữ được sử dụng được hiểu với ý nghĩa như sau:

2.1. “AUTOMARKET” là tên webite của Công ty cổ phần đầu tư công nghệ An Đô, là chủ sở hữu của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại địa chỉ www.automarket.vn và ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử AUTOMARKET.

2.2. “Sàn AUTOMARKET” là sàn giao dịch thương mại điện tử của AUTOMARKET thông qua các Website thương mại điện tử tại địa chỉ www.automarket.vn có chức năng cho phép người bán hàng thực hiện hoạt động giao dịch thương mại điện tử: trưng bày, giới thiệu hàng hóa, mua bán hàng hóa.

2.3. “Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử” là các dịch vụ được cung cấp bởi AUTOMARKET trên Sàn AUTOMARKET.

2.4. “Dịch vụ” là dịch vụ thương mại điện tử được AUTOMARKET cung cấp cho người dùng Sàn AUTOMARKET.

2.5. “Người dùng” là tất cả những người truy cập vào website www.automarket.vn, có đăng ký tài khoản hoặc không đăng ký tài khoản để giao dịch trên Sàn AUTOMARKET.

2.6. “Thành viên” là người dùng đã đăng ký tài khoản trên Sàn AUTOMARKET.

2.7. “Người bán” hay “Đối tác bán hàng” hay “Cửa hàng đối tác” là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử hợp pháp theo quy định của pháp luật và được phép sử dụng dịch vụ hoạt động thương mại điện tử do AUTOMARKET và các bên liên quan cung cấp.

2.8. “Khách hàng” hay “người mua” là tổ chức, cá nhân mua hàng hóa người bán hàng trên giao dịch trên Sàn AUTOMARKET.

2.9. “Đơn hàng” hay “Giao dịch” là bằng chứng điện tử nhằm xác nhận việc khách hàng đã thực hiện giao dịch trên Sàn AUTOMARKET.

2.10. “Ngày làm việc” là thời gian từ 8h – 17h các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ theo quy định của pháp luật.

2.11. “Giao dịch thành công” là khách hàng và người bán hàng đã xác lập giao dịch điện tử, khách hàng đã nhận được hàng hóa và người bán đã nhận được khoản tiền thanh toán.

2.12. “Dịch vụ” là các dịch vụ được cung cấp bởi AUTOMARKET cho Cửa hàng đối tác để thực hiện các hoạt động thương mại trên Sàn AUTOMARKET.

2.13. “Phí dịch vụ” là các khoản phí được nêu tại Chính sách phí và biểu phí và người bán thanh toán cho AUTOMARKET khi người bán sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử AUTOMARKET.

2.14. “Giá niêm yết” là mức giá bán được người bán đăng tải công khai của hàng hóa trên Sàn AUTOMARKET.

2.15. “Giá bán” là giá của hàng hóa mà người bán bán cho khách hàng theo thỏa thuận giữa hai bên, đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) của hàng hóa.

2.16. “Hàng hóa” là các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của người bán hoặc người bán được quyền chuyển nhượng tài sản đó.

2.17. “Hợp đồng mua bán hàng hóa” là hợp đồng mua bán trực tiếp người bán hàng và khách hàng, có hình thức và nội dung theo quy định của pháp luật.

 1. Quyền riêng tư

3.1. AUTOMARKET coi trọng việc bảo mật thông tin của người dùng. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, AUTOMARKET cung cấp Chính sách bảo mật tại www.automarket.vn để quy định chi tiết các hoạt động bảo mật của AUTOMARKET. Người dùng tham khảo Chính sách bảo mật để biết cách thức AUTOMARKET thu thập và sử dụng thông tin.

3.2. Điều khoản dịch vụ này có liên quan mật thiết với Chính sách bảo mật. Bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc cung cấp thông tin trên Sàn AUTOMARKET, Thành viên:

i. Cho phép AUTOMARKET thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các nội dung, dữ liệu cá nhân và thông tin như được quy định trong Chính sách bảo mật;

ii. Đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các thông tin sẽ thuộc sở hữu chung của Thành viên và AUTOMARKET; và

iii. Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các thông tin thành viên cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng thông tin người dùng của mình.

3.3. Trường hợp, Thành viên nhận được dữ liệu cá nhân của Thành viên khác thông qua việc sử dụng dịch vụ (“Bên nhận thông tin”) đồng ý và cam kết rằng:

i. Tuân thủ mọi quy định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó.

ii. Cho phép Thành viên là chủ sở hữu của các thông tin cá nhân mà Bên nhận thông tin thu thập được (“Bên tiết lộ thông tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên nhận thông tin; và

iii. Cho phép Bên tiết lộ thông tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên nhận thông tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.

 1. Giới hạn trách nhiệm

4.1. AUTOMARKET trao cho Thành viên quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản dịch vụ này và Quy chế hoạt động của AUTOMARKET.

4.2. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử được cung cấp như sẵn có và không có bất kỳ sự đảm bảo, khiếu nại hoặc khẳng định nào từ AUTOMARKET về bất kỳ nội dung nào được hiển thị công khai hoặc ngụ ý hoặc bắt buộc đối với dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, việc đảm bảo về chất lượng, việc mua bán, việc thực hiện giao dịch, không vi phạm, hay việc sử dụng sản phẩm sau mua, trách nhiệm bảo hành hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể.

a. AUTOMARKET không đảm bảo chắc chắn rằng dịch vụ, Sàn AUTOMARKET hoặc các tính năng được tích hợp trong đó luôn có sẵn, có thể truy cập, không bị gián đoạn, đúng lúc, an toàn, hoàn thiện, không bị lỗi, các lỗi phát sinh (nếu có) sẽ được khắc phục hoặc máy chủ và/hoặc Sàn AUTOMARKET có những chức năng an toàn tuyệt đối với các loại virus, trojan, trap door hoặc bất kỳ mã, lệnh, chương trình máy tính nào có hại khác.

b. Mọi rủi ro phát sinh ngoài việc sử dụng hoặc vận hành của Sàn AUTOMARKET sẽ thuộc về Thành viên theo quy định của pháp luật.

c. AUTOMARKET không kiểm soát, đảm bảo hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với:

i. Quyền sở hữu hoặc quyền định đoạt hợp pháp đối với hàng hóa của người bán hàng trên Sàn AUTOMARKET

ii. Chất lượng hàng hóa của người bán

iii. Thỏa thuận giữa người bán hàng và khách hàng về việc mua bán hàng hóa, thanh toán, bảo hành và sử dụng sản phẩm

iv. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại giữa người bán hàng và người mua về hợp đồng giữa hai bên hay về quyền sở hữu đối với hàng hóa. Mọi trách chấp giữa người bán và người mua được hai bên tự giải quyết và giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

v. Sự an toàn thân thể, các tổn thất, thiệt hại của người bán, khách hàng do bất kỳ hành vi cố ý hay vô ý gây nhầm lẫn, lừa dối, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật của bên nào.

d. Thành viên hiểu và xác nhận rằng, Thành viên chỉ có duy nhất quyền yêu cầu chấm dứt tài khoản/ngừng sử dụng dịch vụ khi Sàn AUTOMARKET có sự cố hoặc không thỏa mãn dịch vụ sàn thương mại điện tử của AUTOMARKET.

e. Trường hợp, AUTOMARKET có lỗi do bất cẩn thì gây thiệt hại cho Thành viên và giới hạn tối đa của khoản bồi thường mà AUTOMARKET phải chịu không quá 5.000.000VNĐ.

f. Trong mọi trường hợp, AUTOMARKET không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan tới hợp đồng mua bán hàng hóa, bảo hành sản phẩm, lỗi của sản phẩm, trách nhiệm đối với sản phẩm hoặc các trách nhiệm pháp lý khác về hàng hóa được giao dịch trên Sàn AUTOMARKET. Không phải bồi thường bất kỳ tổn thất nào cho Thành viên về việc thất thu lợi nhuận, uy tín hoặc các mất mát về dữ liệu, tài sản kinh doanh và cũng không có các nghĩa vụ phải ngăn chặn các thiệt hại của người bán không phải lỗi của AUTOMARKET gây ra.

g. Miễn trừ mọi trách nhiệm của AUTOMARKET khi công ty bị phá sản, bị đóng cửa hay tạm ngừng dịch vụ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi xảy ra các sự cố kỹ thuật không mong muốn, nằm ngoài khả năng của đội ngũ kỹ thuật viên của AUTOMARKET.

4.3. AUTOMARKET cho phép kết nối từ website của Thành viên đến Website www.automarket.vn, với điều kiện website của Thành viên không được hiểu là bất kỳ việc xác nhận hoặc liên quan nào đến AUTOMARKET. Thành viên thừa nhận rằng AUTOMARKET có toàn quyền ngừng cung cấp dịch vụ, dù một phần hay toàn bộ, vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

4.4. Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi AUTOMARKET tới Thành viên đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều khoản dịch vụ này. AUTOMARKET bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp một cách rõ ràng bởi AUTOMARKET theo đây. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã code, liên kết đến hoặc dẫn chiếu từ dịch vụ, đều được cấp phép cho người dùng bởi các bên thứ ba là chủ sở hữu của tập lệnh hoặc mã code đó chứ không phải bởi AUTOMARKET.

 1. Tài khoản

5.1. Đăng ký tài khoản trên Sàn AUTOMARKET

a. Để bán hàng trên Sàn AUTOMARKET, Người dùng phải đăng ký tài khoản duy nhất trên Sàn AUTOMARKET để trở thành người bán. Không người bán nào được mở nhiều hơn một tài khoản trên Sàn AUTOMARKET dưới bất kỳ hình thức nào.

b. Giấy tờ và thông tin mà Thành viên cung cấp phải đảm bảo tính hợp pháp, trung thực, chính xác và đầy đủ:

i. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc

ii. Bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu đối với cá nhân;

iii. Họ và tên, Số điện thoại và email liên hệ.

c. Thành viên phải: giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu khi đăng nhập; đảm bảo đăng xuất khỏi tài khoản khi thoát khỏi Sàn AUTOMARKET, và thông báo ngay lập tức với AUTOMARKET nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của mình.

d. Thành viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới tên đăng nhập và tài khoản của mình, ngay cả khi những hoạt động hoặc việc sử dụng đó không do chính người bán hàng thực hiện. AUTOMARKET không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ quy định tại đây.

e. Thành viên xác nhận và đồng ý rằng, AUTOMARKET có toàn quyền xóa tài khoản vĩnh viễn và tên đăng nhập, gỡ bỏ hoặc hủy bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và tên đăng nhập của người bán hàng ngay lập tức với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Thành viên hay bên thứ ba nào khác. AUTOMARKET thực hiện các hành động này khi:

i. Tài khoản và tên đăng nhập không hoạt động trong thời gian dài.

ii. Thành viên vi phạm điều khoản hoặc các chính sách, quy định của AUTOMARKET.

iii. Thành viên có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng.

iv. Hàng hóa là tài sản bất hợp pháp do phạm tội mà có hoặc tài sản có được từ việc tiêu thụ tài sản phi pháp.

v. Thành viên có hành vi gây hại tới những Thành viên khác, khách hàng, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của AUTOMARKET.

vi. Các trường hợp khác mà AUTOMARKET thấy rằng có thể ảnh hưởng hoặc có khả năng gây thiệt hại cho AUTOMARKET, lợi ích của khách hàng, nhà nước và trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội.

Việc sử dụng tài khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo.

f. Thành viên có thể sửa đổi thông tin tài khoản, thay đổi thông tin về người đại diện của mình hoặc các thông tin khác (tên, địa chỉ giao dịch), yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến AUTOMARKET bằng email hoặc văn bản theo thông tin tại phần liên hệ được công bố trên Sàn AUTOMARKET. Bất kể việc xóa tài khoản như vậy, Thành viên vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành, trách nhiệm khác (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa).

5.2. Người dùng đăng ký, quản lý và sử dụng tài khoản trên Sàn AUTOMARKET theo quy định tại Chính sách hoạt động của Sàn AUTOMARKET.

5.3. Thành viên có thể sử dụng tài khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà AUTOMARKET cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác. AUTOMARKET không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm, website hay dịch vụ đó. Trường hợp, Thành viên sử dụng tài khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà AUTOMARKET cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác, các Điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các Chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi Thành viên sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những Điều khoản dịch vụ này khác với Điều khoản dịch vụ và/hoặc Chính sách bảo mật của AUTOMARKET.

5.4. Thành viên sử dụng dịch vụ và/hoặc mở tài khoản tại Sàn AUTOMARKET chấp nhận Điều khoản dịch vụ này, Quy chế hoạt động của Sàn AUTOMARKET, Chính sách khác do AUTOMARKET ban hành trong quá trình vận hành hoạt động của Sàn AUTOMARKET.

 1. Điều khoản sử dụng

6.1. Người dùng có quyền được phép sử dụng Sàn AUTOMARKET và dịch vụ cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều khoản dịch vụ này hoặc trường hợp Thành viên vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều khoản dịch vụ này, quy chế hoạt động của Sàn AUTOMARKET hoặc các Chính sách khác do AUTOMARKET ban hành và công bố trên website www.automarket.vn. Trong trường hợp đó, AUTOMARKET có thể chấm dứt việc sử dụng của Thành viên bằng hoặc không cần thông báo.

6.2. Thành viên không được phép:

a. Tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ nội dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác.

b. Vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba hoặc của AUTOMARKET.

c. Đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng dịch vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.

d. Sử dụng dịch vụ hoặc đăng tải nội dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức.

e. Sử dụng dịch vụ hoặc đăng tải nội dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn.

f. Mở và vận hành nhiều tài khoản khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều khoản dịch vụ này.

g. Truy cập Sàn AUTOMARKET, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng không được chấp thuận hoặc cung cấp bởi AUTOMARKET, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự.

h. Chỉnh sửa giá của bất kỳ sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của Thành viên khác.

i. Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc ghi nhận phản hồi của AUTOMARKET.

j. Cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) dịch vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được AUTOMARKET áp dụng đối với các dịch vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi AUTOMARKET.

k. Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản của Thành viên khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào.

l. Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ nội dung nào mà Thành viên không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật).

m. Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ nội dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào.

n. Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác.

o. Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính.

p. Làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Thành viên khác có thể đối với dịch vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Thành viên khác.

q. Can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn dịch vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với dịch vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm dịch vụ của Thành viên khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với Sàn AUTOMARKET.

r. Thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải máy chủ hoặc hệ thống.

s. Sử dụng dịch vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của Chính Phủ một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố.

t. Sử dụng dịch vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.

u. Sử dụng dịch vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác.

v. Xâm phạm các quyền của AUTOMARKET, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó.

w. Sử dụng dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Thành viên khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc

x. Sử dụng dịch vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

6.3. Thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những nội dung mà mình tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Sàn AUTOMARKET. Trong quá trình sử dụng dịch vụ Sàn AUTOMARKET, Thành viên có thể gặp phải những nội dung mà mình cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Trong bất cứ trường hợp nào, AUTOMARKET sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nội dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót liên quan, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù như thế nào xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, bất kỳ nội dung nào được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Sàn AUTOMARKET.

6.4. Thành viên thừa nhận rằng, AUTOMARKET có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ nội dung có sẵn trên Sàn AUTOMARKET, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào Thành viên đã đăng. Không giới hạn ở những điều trên, AUTOMARKET có quyền gỡ bỏ bất kỳ nội dung nào:

i. vi phạm Điều khoản dịch vụ và Quy chế hoạt động;

ii. do AUTOMARKET nhận được khiếu nại từ Thành viên khác;

iii. do AUTOMARKET nhận được thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc

iv. những nguyên nhân khác

AUTOMARKET có quyền chặn các liên lạc (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc cập nhật trạng thái, đăng tin, hiển thị thông tin liên lạc…) nhằm bảo vệ AUTOMARKET hoặc Thành viên của AUTOMARKET, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều khoản dịch vụ này. Thành viên đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ nội dung nào về tính chính xác, đầy đủ, hữu ích.

6.5. Thành viên thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng AUTOMARKET có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin tài khoản của Thành viên trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu AUTOMARKET hoặc theo quan điểm của AUTOMARKET thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để:

i. Tuân thủ các thủ tục pháp luật.

ii. Thực thi Điều khoản dịch vụ này, Quy chế hoạt động, các Chính sách của AUTOMARKET ban hành.

iii. Phản hồi các khiếu nại của bên thứ ba.

iv. Phản hồi các yêu cầu của Thành viên liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc

v. Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của AUTOMARKET, Thành viên và/hoặc cộng đồng.

6.6. Ngoài ra, Thành viên có hoạt động bán hàng còn tuân thủ:

a. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động mua bán hàng hóa, thanh toán, quảng cáo, khuyến mãi, sở hữu trí tuệ, trách nhiệm đối với sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

b. Đảm bảo hàng hóa giao dịch trên Sàn AUTOMARKET là hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt, đạt tiêu chuẩn chất lượng, có xuất xứ rõ ràng, đầy đủ giấy tờ pháp lý về hàng hóa, thuộc quyền sở hữu, định đoạt hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam và được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.

c. Bàn giao đầy đủ và chính xác các giấy tờ về hàng hóa, hóa đơn thương mại, giấy đăng ký tài sản và/hoặc đăng kiểm, giấy tờ về bảo hành hàng hóa…cho người mua.

d. Bảo mật dữ liệu, thông tin, tài liệu được cung cấp bởi AUTOMARKET và thông tin cá nhân của khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch.

e. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, hình ảnh của hàng hóa khi sử dụng dịch vụ thương mại điện tử của AUTOMARKET.

f. Đảm bảo tính chính xác, trung thực và miễn trừ cho AUTOMARKET mọi trách nhiệm bao gồm nhưng không giới hạn đối với trách nhiệm pháp lý, các khoản bồi thường, phạt, lệ phí hay trách nhiệm tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật đối với thông tin về hàng hóa được người bán cung cấp trên Sàn AUTOMARKET.

g. Phối hợp với AUTOMARKET trong quá trình giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng và các yêu cầu của cơ quan tố tụng, các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh (cơ quan thuế, hải quan, các cơ quan chính phủ khác).

h. Chịu trách nhiệm với mọi chi phí, rủi ro, thiệt hại phát sinh liên quan đến hàng hóa được giao dịch với người mua.

 1. Chế tài đối với hành vi vi phạm

7.1. AUTOMARKET có quyền áp dụng một hoặc đồng thời nhiều chế tài đối với hành vi vi phạm của Thành viên trên Sàn AUTOMARKET:

i. Xóa danh mục sản phẩm;

ii. Giới hạn quyền sử dụng tài khoản;

iii. Đình chỉ và chấm dứt tài khoản;

iv. Tố các các hành vi gian lận, lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản của Thành viên;

v. Yêu cầu khởi tố hình sự đối với các hành vi phạm tội;

vi. Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm nhưng không giới hạn, khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

vii. Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Quy chế hoạt động Sàn AUTOMARKET, hoặc các Chính sách được công bố trên Sàn AUTOMARKET;

7.2. Nếu phát hiện Thành viên trên Sàn AUTOMARKET có hành vi vi phạm Điều khoản dịch vụ, Người dùng vui lòng liên hệ AUTOMARKET theo thông tin hỗ trợ được công bố trên Sàn AUTOMARKET.

 1. Tính độc lập và tiếp nhận thông tin vi phạm quyền

8.1. Thành viên là các cá nhân/cửa hàng/đối tác/ tổ chức/doanh nghiệp trên Sàn AUTOMARKET độc lập hoàn toàn với AUTOMARKET. Giữa Thành viên và AUTOMARKET không có quan hệ đại lý bán hàng hay thể hiện AUTOMARKET là đại diện của Thành viên. AUTOMARKET cũng không nắm giữ và/hoặc sở hữu bất kỳ hàng hóa nào được chào bán trên Sàn AUTOMARKET.

8.2. Nếu bất kỳ chủ sở hữu tài sản hoặc đại diện được ủy quyền của chủ sở hữu cho rằng các quyền tài sản/quyền sở hữu của mình bị xâm phạm, vui lòng thông báo bằng văn bản tới AUTOMARKET và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu liên quan để hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại.

8.3. Quy trình giải quyết các khiếu nại và tranh chấp được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động Sàn AUTOMARKET. Người dùng có thể tham khảo thông tin và liên hệ theo thông tin công bố trên Sàn AUTOMARKET để giải quyết.

 1. Đặt hàng và thanh toán

9.1. Người dùng có nhu cầu tìm kiếm hàng hóa phù hợp với nhu cầu và mong muốn của mình trên Sàn AUTOMARKET. Người dùng thực hiện theo quy trình giao dịch đối với người mua được quy định tại Quy chế hoạt động Sàn AUTOMARKET.

9.2. Người mua và Người bán trên Sàn AUTOMARKET toàn quyền thỏa thuận về giao dịch mua bán phù hợp với điều kiện của mỗi bên. AUTOMARKET không can thiệp hoặc tham dự vào thỏa thuận mua bán giữa các bên.

9.3. Người mua thanh toán tiền theo phương thức thỏa thuận với Người bán sau khi đã xem xét kỹ hàng hóa, thỏa thuận thống nhất với người bán về điều kiện giao dịch.

 1. Vận chuyển

AUTOMARKET không hỗ trợ dịch vụ vận chuyển hay liên kết với đối tác để cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Người bán đến Người mua.

Việc giao nhận hàng hóa giữa người mua và người bán do hai bên thự thỏa thuận phương thức giao nhận, vận chuyển phù hợp với điều kiện của mỗi Bên.

Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng AUTOMARKET sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc bất kỳ khoản phí phát sinh từ bất kỳ sự cố nào đối với hàng hóa trong quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa theo phương thức thỏa thuận giữa Người mua và Người bán. Người bán và/hoặc Người mua sẽ liên hệ với đơn vị vận chuyển mà mình thuê để giải quyết sự cố liên quan đến hàng hóa.

Người bán phải luôn nỗ lực để đảm bảo Người mua sẽ nhận được hàng đúng hẹn trong theo thỏa thuận giữa hai bên.

 1. Huỷ đơn hàng, trả hàng, hoàn tiền và bảo hành

11.1. Sàn AUTOMARKET là nơi kết nối giữa Người bán và Người mua. Sàn AUTOMARKET không tham gia vào thỏa thuận mua bán giữa Người bán và Người mua. AUTOMARKET khuyến nghị người mua liên hệ với người bán theo thông tin của Người bán công bố trên Sàn AUTOMARKET để làm rõ về hàng hóa của người bán, các điều kiện mua bán, xem xét kỹ hàng hóa trước khi quyết định mua.

11.2. Việc hủy yêu cầu mua hàng, trả hàng và hoàn tiền theo thỏa thuận giữa Người mua và Người bán khi hai Bên liên hệ giao dịch và thỏa thuận mua bán hàng hóa theo quy định của Bộ Luật dân sự hiện hành. Trường hợp, giữa Người mua và Người bán không có thỏa thuận, việc xử lý các yêu cầu của mỗi bên liên quan được hai bên tự thỏa thuận hoặc được giải quyết theo quy định của pháp luật nếu không thỏa thuận được.

11.3. AUTOMARKET không quản lý việc hủy đơn hàng, trả hàng, hoàn tiền của các đơn hàng tự giao dịch giữa Người Bán và Người Mua.

11.4. Người bán hàng thực hiện nghĩa vụ bảo hành hàng hóa đã bán cho người mua theo quy định của pháp luật, điều kiện áp dụng của nhà sản xuất và thỏa thuận với người mua trong hợp đồng mua bán hàng hóa.

11.5. Trường hợp, người bán hàng và khách hàng có tranh chấp với nhau về việc bảo hành sản phẩm thì các bên chủ động giải quyết thông qua việc thương lượng. Nếu không thương lượng được, các bên người bán hàng và khách hàng sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

11.6. Tùy từng thời điểm, AUTOMARKET có thể ban hành hoặc bổ sung các chính sách liên quan tới đổi trả hàng và bảo hành. Người bán hàng cam kết tuân thủ các chính sách do AUTOMARKET ban hành.

 1. Trách nhiệm của người bán

Ngoài các nghĩa vụ luật định và các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam, người bán hàng còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

12.1. Tuân thủ theo các Điều khoản của Điều khoản dịch vụ này, Quy chế hoạt động và các chính sách được dẫn chiếu của AUTOMARKET.

12.2. Đảm bảo hàng hóa giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử AUTOMARKET là hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt, đạt tiêu chuẩn chất lượng, có xuất xứ rõ ràng, đầy đủ giấy tờ pháp lý về hàng hóa, thuộc quyền sở hữu, định đoạt hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam và được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam. Đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của các thông tin chi tiết sản phẩm, các điều khoản và điều kiện bán hàng và không được phép đăng tải các thông tin không chính xác hoặc gây nhầm lẫn.

12.3. Bàn giao đầy đủ và chính xác các giấy tờ về hàng hóa, hóa đơn thương mại, giấy đăng ký tài sản và/hoặc đăng kiểm, giấy tờ về bảo hành hàng hóa…cho người mua.

12.4. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, hình ảnh của hàng hóa khi sử dụng dịch vụ thương mại điện tử của AUTOMARKET theo Quy chế đăng tin của AUTOMARKET.

12.5. Đảm bảo tính chính xác, trung thực và miễn trừ cho AUTOMARKET mọi trách nhiệm bao gồm nhưng không giới hạn đối với trách nhiệm pháp lý, các khoản bồi thường, phạt, lệ phí hay trách nhiệm tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật đối với thông tin về hàng hóa được người bán cung cấp trên Sàn AUTOMARKET.

12.6. Phối hợp với AUTOMARKET trong quá trình giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng và các yêu cầu của cơ quan tố tụng, các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh (cơ quan thuế, hải quan, các cơ quan chính phủ khác).

12.7. Cung cấp các giấy tờ trong quá trình tham gia hoạt động thương mại điện tử bao gồm nhưng không giới hạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nguồn gốc xuất xứ, quyền sở hữu và chất lượng hàng hóa, giấy phép khuyến mãi, quảng cáo v.v…

12.8. Chịu trách nhiệm với mọi chi phí, rủi ro, thiệt hại phát sinh liên quan đến hàng hóa được giao dịch với người mua.

12.9. Người Bán chịu trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Người Mua theo quy định pháp luật.

12.10. Người Bán thừa nhận và đồng ý rằng Người Bán chịu trách nhiệm nộp các loại thuế, phí và bất kỳ loại phí nào đối với thu nhập, hàng hóa được bán và AUTOMARKET không cung cấp bất kỳ tư vấn về pháp lý hay tư vấn thuế nào liên quan đến vấn đề này.

12.11. Người Bán thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ sự vi phạm nào của Người bán đối với các chính sách của AUTOMARKET sẽ dẫn đến các chế tài theo quy định tại Điều khoản dịch vụ này, Quy chế hoạt động Sàn AUTOMARKET và các chính sách của AUTOMARKET ban hành.

 1. Phí và thuế

13.1. Trừ khi, giữa Thành viên và AUTOMARKET có thỏa thuận khác hoặc AUTOMARKET có quy định khác hoặc Điều khoản dịch vụ này có quy định khác, Thành viên không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào khi sử dụng Sàn AUTOMARKET.

13.2. Thành viên khi sử dụng các dịch vụ phải trả phí theo quy định tại Chính sách phí thì Thành viên tuân thủ quy định tại Chính sách phí được AUTOMARKET ban hành.

13.3. Các khoản phí mà AUTOMARKET thu từ Thành viên (nếu có) đều thuộc đối tượng kê khai thuế và AUTOMARKET sẽ xuất hóa đơn tài chính theo quy định của pháp luật đối với các khoản phí đó.

13.4. Người bán hàng cam kết tuân thủ và chịu trách nhiệm kê khai và nộp đầy đủ các khoản thuế, phí theo quy định của pháp luật khi thực hiện kinh doanh. Trường hợp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu AUTOMARKET hỗ trợ trong việc kiểm tra sự tuân thủ pháp luật về thuế, người bán đồng ý rằng, AUTOMARKET sẽ được cung cấp toàn bộ các thông tin, số liệu mà AUTOMARKET nhận được từ người bán khi sử dụng dịch vụ trên Sàn AUTOMARKET.

13.5 AUTOMARKET không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các giao dịch mua bán của Người bán hàng trên Sàn AUTOMARKET.

 1. Khiếu nại, tranh chấp và luật áp dụng

14.1. Trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến giao dịch, Người bán và Người mua sẽ đối thoại với nhau để cố gắng giải quyết tranh chấp đó bằng thương lượng giữa hai bên. Nếu tranh chấp không được giải quyết bằng thương lượng giữa hai bên, Người bán hoặc Người mua có thể khiếu nại, khởi kiện tới cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch. Quy trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp được tiến hành theo Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại của AUTOMARKET.

14.2. Người bán cam kết và đồng ý rằng mình sẽ không tiến hành thủ tục tố tụng hoặc bằng cách khác khiếu nại đối với AUTOMARKET hoặc các công ty con hoặc đối tác liên kết của AUTOMARKET liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Sàn AUTOMARKET hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giao dịch đó.

14.3. Các tranh chấp, khiếu nại (nếu có) giữa AUTOMARKET và Thành viên sẽ được giải quyết trước tiên thông qua việc thương lượng, thảo luận giữa hai bên. Trong vòng 60, nếu các bên không thương lượng đạt kết quả, mỗi bên có quyền khởi kiện tới Tòa án có thẩm quyền.

Các Điều khoản dịch vụ này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản dịch vụ này chống lại hoặc liên quan đến AUTOMARKET sẽ được giải quyết bằng Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam. Ngôn ngữ phán xử của trọng tài là Tiếng Việt.

 1. Bồi thường và phạt

Thành viên đồng ý và xác nhận bảo vệ, không gây hại và bồi thường toàn bộ các khoản thiệt hại phát sinh cho AUTOMARKET liên quan đến hoặc đối với bất kỳ và tất cả khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, và các vụ kiện cũng như tất cả nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn có liên quan (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) do bất kỳ người được bồi thường nào gánh chịu, phát sinh từ hoặc có liên quan đến:

i. Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Sàn AUTOMARKET, hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giao dịch đó.

ii. Vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào được tham chiếu theo đây.

iii. Vi phạm đối với bất kỳ luật hoặc bất kỳ các quyền của bên thứ ba nào hoặc

iv. Bất kỳ vi phạm hoặc hành vi xâm phạm nào đối với Thành viên khác.

v. Bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch mà thành viên thực hiện (gồm cả các giao dịch được tài trợ vốn bởi đối tác của AUTOMARKET) trên Sàn AUTOMARKET.

 1. Loại trừ, miễn trách nhiệm

16.1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử được cung cấp như sẵn có và không có bất kỳ sự đảm bảo, khiếu nại hoặc khẳng định nào từ AUTOMARKET về bất kỳ nội dung nào được hiển thị công khai hoặc ngụ ý hoặc bắt buộc đối với dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, việc đảm bảo về chất lượng, việc mua bán, việc thực hiện giao dịch, không vi phạm, hay việc sử dụng sản phẩm sau mua, trách nhiệm bảo hành hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể.

16.2. AUTOMARKET không đảm bảo chắc chắn rằng dịch vụ, Sàn AUTOMARKET hoặc các tính năng được tích hợp trong đó luôn có sẵn, có thể truy cập, không bị gián đạn, đúng lúc, an toàn, hoàn thiện, không bị lỗi, các lỗi phát sinh (nếu có) sẽ được khắc phục hoặc máy chủ và/hoặc Sàn AUTOMARKET có những chức năng an toàn tuyệt đối đối với các loại virust, trojan, trap door hoặc bất kỳ mã, lệnh, chương trình máy tính nào có hại khác.

16.3. Mọi rủi ro phát sinh ngoài việc sử dụng hoặc vận hành của Sàn AUTOMARKET sẽ thuộc về Thành viên theo quy định của pháp luật.

16.4. AUTOMARKET không kiểm soát, đảm bảo hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với:

i. Quyền sở hữu hoặc quyền định đoạt hợp pháp đối với hàng hóa của Người bán hàng trên Sàn AUTOMARKET.

ii. Chất lượng hàng hóa của Người bán.

iii. Thỏa thuận giữa Người bán và Người mua về việc mua bán hàng hóa, thanh toán, bảo hành và sử dụng sản phẩm.

iv. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại giữa Người bán và Người mua về hợp đồng giữa hai bên hay về quyền sở hữu đối với hàng hóa. Mọi tranh chấp giữa Người bán và Người mua được hai bên tự thương lượng và giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

v. Sự an toàn thân thể, các tổn thất, thiệt hại của Thành viên do bất kỳ hành vi cố ý hay vô ý gây nhầm lẫn, lừa dối, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật của bên nào.

16.5. Trường hợp, AUTOMARKET có lỗi do bất cẩn thì gây thiệt hại cho Thành viên thì giới hạn tối đa của khoản bồi thường mà AUTOMARKET phải chịu đối với Thành viên không quá 5.000.000VNĐ.

16.6. Trong mọi trường hợp, AUTOMARKET không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan tới hợp đồng mua bán hàng hóa, bảo hành sản phẩm, lỗi của sản phẩm, trách nhiệm đối với sản phẩm hoặc các trách nhiệm pháp lý khác về hàng hóa được giao dịch trên Sàn AUTOMARKET. Không phải bồi thường bất kỳ tổn thất nào cho người bán hàng về việc thất thu lợi nhuận, uy tín hoặc các mất mát về dữ liệu, tài sản kinh doanh và cũng không có các nghĩa vụ phải ngăn chặn các thiệt hại của người bán không phải lỗi của AUTOMARKET gây ra.

16.7. Miễn trừ mọi trách nhiệm của AUTOMARKET khi công ty bị phá sản, bị đóng cửa hay tạm ngừng dịch vụ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi xảy ra các sự cố kỹ thuật không mong muốn, nằm ngoài khả năng của đội ngũ kỹ thuật viên của AUTOMARKET.

 1. Liên kết trang điện tử/dịch vụ của bên thứ ba

Các đường dẫn của bên thứ ba có trên Sàn AUTOMARKET sẽ khiến Người dùng thoát khỏi website www.automarket.vn. Các đường dẫn này có thể được cung cấp mang tính chất hình thức. Các trang điện tử hoặc ứng dụng truy cập từ các đường dẫn này không thuộc sự kiểm soát của AUTOMARKET dưới bất kỳ hình thức nào và vì thế Người dùng phải tự chịu các rủi ro khi truy cập vào những trang điện tử này.

Người dùng có thể tương tác với, mua hàng hóa và/hoặc sử dụng dịch vụ từ, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các bên thứ ba trong khi sử dụng Sàn AUTOMARKET. Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan đến hoạt động đó, sẽ chỉ là quan hệ/giao dịch/thỏa thuận giữa Người dùng và bên thứ ba có liên quan.

AUTOMARKET cung cấp dịch vụ cho Thành viên theo Điều khoản dịch vụ này. Thành viên ghi nhận và đồng ý rằng, một số bên thứ ba cung cấp hàng hoá và/hoặc dịch vụ thông qua Sàn AUTOMARKET có thể yêu cầu Thành viên đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc điều khoản và điều kiện khác trước khi sử dụng hoặc tiếp cận những hàng hóa hoặc dịch vụ đó. Việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện bổ sung này sẽ cấu thành một ràng buộc pháp lý riêng biệt giữa Thành viên và các bên thứ ba đó.

AUTOMARKET không chịu trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ pháp lý, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đối với những nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở các đường dẫn hoặc liên kết), trao đổi, mua bán, và giao dịch nào giữa Thành viên với bất kỳ trang điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào được dẫn đến, hoặc liên kết với AUTOMARKET.

 1. Thông báo và liên hệ

18.1. Thông tin liên hệ của AUTOMARKET:
Công Ty CP Đầu Tư Công Nghệ An Đô.
Địa chỉ: 26 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0947681648
Email: automarket.com.vn@gmail.com

Mọi thông tin phản hồi, khiếu nại, người bán hàng liên lạc theo một hoặc cả hai phương thức phía trên. Người bán hàng liên hệ bằng thông tin số điện thoại và email đã đăng ký với AUTOMARKET. Mọi thông tin phản hồi đến từ các nguồn khác nêu trên không được coi là khiếu nại, phản hồi và AUTOMARKET có quyền từ chối phản hồi.

18.2. Thông tin liên hệ của người bán hàng
Thông tin liên hệ của người bán hàng là các thông tin về email, số điện thoại hoặc địa chỉ người bán hàng đã cung cấp cho AUTOMARKET thông qua đăng ký ban đầu. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin liên hệ, người bán hàng phải thông báo ngay cho AUTOMARKET biết trong thời gian không quá 24h kể từ khi thay đổi. Nếu người bán hàng không thông báo, AUTOMARKET không chịu trách nhiệm.

18.3. Các thông tin, thông báo…được gửi thông qua môi trường điện tử email, điện thoại được xem là đến với người nhận ngay khi gửi. Các phương thức gửi thư có bảo đảm được coi là đến tay người nhận sau 02 ngày kể từ ngày gửi.

 1. Khẳng định và đảm bảo của thành viên

Thành viên khẳng định và đảm bảo rằng:

i. Thành viên có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, (và đối với trường hợp vị thành niên, có sự đồng ý hợp lệ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), quyền và khả năng hợp pháp để giao kết các Điều khoản dịch vụ này và để tuân thủ các điều khoản theo đó; và

ii. Thành viên chỉ sử dụng dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và theo quy định của các Điều khoản dịch vụ này cũng như tất cả các luật, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định áp dụng.

iii. Không thực hiện hoặc lợi dụng Sàn AUTOMARKET để thực hiện những hành vi lừa gạt, lừa đảo, gây nhầm lẫn hoặc chiếm đoạt tiền, tài sản, gây tổn hại kinh tế, xâm phạm danh dự nhân phẩm, uy tín…cho người khác.

 1. Tính riêng lẻ

20.1. Nếu bất kì nội dung nào trong Điều khoản dịch vụ này bị tuyên bố vô hiệu, bị bãi bỏ, sửa đổi, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào cũng như không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của điều khoản sẽ được xem xét theo quy định của pháp luật.

20.2. Thành viên thống nhất rằng, trường hợp có sự thay đổi về các điều khoản và điều kiện do AUTOMARKET ban hành, các chính sách khác được tham chiếu…, Thành viên cam kết tuân thủ các sự thay đổi, điều chỉnh, bãi bỏ đó.

 1. Quy định chung

21.1. AUTOMARKET bảo lưu tất cả các quyền lợi không được trao hoặc thỏa thuận tại đây.

21.2. AUTOMARKET có quyền chỉnh sửa các nội dung quy định trong Điều khoản dịch vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải nội dung được chỉnh sửa lên Sàn AUTOMARKET. Việc Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ thương mại điện tử của AUTOMARKET sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ là bằng chứng chứng minh Thành viên đồng ý vô điều kiện các nội dung được chỉnh sửa.

21.3. Thành viên không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được quy định trong Điều khoản dịch vụ này (ngoại trừ việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo thừa kế, hoặc các nghĩa vụ cho các thành viên, cổ đông khi người bán hàng bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật).

21.4. Không một quy định nào tại Điều khoản dịch vụ này thể hiện hoặc nhắm đến hình thành quan hệ liên doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa Người bán và AUTOMARKET.

21.5. Các điều khoản được quy định tại đây và bất kỳ các thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu cấu thành nên sự thỏa thuận và cách hiểu tổng thể của các bên đối với dịch vụ của AUTOMARKET và Sàn AUTOMARKET và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó.

21.6. Việc Thành viên bấm nút, đường dẫn hoặc đăng ký qua facebook, google… Thành viên xác nhận đã đọc và đồng ý với tất các các điều khoản và điều kiện hợp đồng được công bố trên Sàn AUTOMARKET, cũng như bất kỳ nội dung nào được chỉnh sửa sau này, khi Thành viên đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ Sàn AUTOMARKET. Thành viên hiểu và xác nhận rằng, các hành vi đó của Thành viên trên môi trường internet tạo lập một chữ ký điện tử của khách hàng có giá trị và hiệu lực như chữ ký do khách hàng ký bằng tay.

Điều khoản dịch vụ này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2022

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

0100
0100