C200 ex sx 2020 màu trắng nthat đen chạy 8000 miles rất mới Option loa burm , nước hoa , 5 chế độ lái , cốp điện ,…vvv