Khói Motorcycles mới về chiếc BMW R1250 GS 2020 odo 9k km xe siêu keng luôn chỉ đi vài tour, không offroad bay nhảy. Tình trạng xe hoàn hảo có vô thêm đồ chơi hơn 150 triệu: ✅Pô & cổ titan Arrow full combo. Giá 45tr ✅Chống đổ dứoi Touratech 12tr8 ✅Bảo vệ lốc máy Touratech 8tr8 ✅Bảo vệ gầm Touratech 13tr4 ✅Cặp Clearwater Erica 22tr5 ✅Cặp Clearwater Darla 11tr5 ✅Bảo vệ láp & phuộc trước, gù Rox, bv tay Barkbuster 12tr8/4 món ✅Lọc gió 1tr7 ✅Bảo vệ đèn pha 2tr ✅Kính hậu Touratech 2tr4 ✅Bảo vệ Valve máy Touratech 2tr8 ✅Servo Buddy 2tr ✅Kính lớn của gsa HP 6tr ✅Khung và túi SW.Motech 6tr