Mercedes EV: EQE 350 Edition 1 (tiêu thụ điện năng theo WLTP: 19,3-15,7 kWh / 100 km; lượng khí thải CO2: 0 g / km)

Mercedes EV: EQE 350 Edition 1 (tiêu thụ điện năng theo WLTP: 19,3-15,7 kWh / 100 km; lượng khí thải CO2: 0 g / km)

* Các số liệu được cung cấp theo quy định của Đức ‘PKW-EnVKV’ và chỉ áp dụng cho thị trường Đức. Thông tin thêm về số liệu tiêu thụ nhiên liệu chính thức và lượng khí thải CO 2 cụ thể chính thức của xe du lịch mới có thể được tìm thấy trong hướng dẫn của EU ‘Thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu, lượng khí thải CO 2 và mức tiêu thụ năng lượng của xe ô tô mới’, được cung cấp miễn phí tại tất cả các đại lý bán hàng, từ DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH và tại www.dat.de.

Chia sẻ:

Để lại Lời nhắn

TIN LIÊN QUAN:
0100
0100