Bán xe thương mại

Listing Title
Listing Item Details
Add Videos

Nếu bạn không có sẵn video, đừng lo lắng. Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa chúng sau khi hoàn thành quảng cáo của mình bằng cách sử dụng trang "Quản lý quảng cáo của bạn".

Choose plan

Please, log in to view your available plans

Upload photo

KHUYẾN NGHỊ & HƯỚNG DẪN

Độ phân giải hình ảnh được đề xuất: 800 x 470 px trở lên

Người dùng có thể tải lên tối đa 5 ảnh, nhưng đại lý có thể tải lên tối đa 10 ảnh.

Kích thước hình ảnh tối đa 4096 kb

Select Your Listing Features
Set Your Asking Price
Price* (đ)
Enter Seller's notes
Select all the phrases that apply to your vehicle.
Apply

Sign Up

Đăng ký/ Đăng nhập
Bằng cách cung cấp cho chúng tôi số điện thoại của bạn, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi (và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi) có thể liên hệ với bạn theo số điện thoại di động hoặc số điện thoại khác mà bạn liệt kê, để cung cấp cho bạn thông tin bổ sung hoặc ưu đãi về dịch vụ của chúng tôi, và khi làm như vậy chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ quay số tự động.
0100
0100